Malý komorní orchestr Jihlava

je neprofesionálním orchestrálním tělesem, které pracuje při Pěveckém sdružení Campanula Jihlava, podílí se pravidelně na jeho koncertní dramaturgii a patří mezi jeho nejčastější hosty.

Orchestr tvoří instrumentalisté z Jihlavy a okolí z řad učitelů základních a základních uměleckých škol, posluchačů konzervatoří, amatérských hudebníků z jiných profesí i studentů.

Malý komorní orchestr Jihlava zkouší v základní sestavě komorního smyčcového orchestru, která je podle potřeby rozšiřována o další nástroje.

Společně s Pěveckým sdružením Campanula orchestr doprovázel mnoho profesionálních pěvců, např. Hanu Štolfovou – Bandovou, Leu Vítkovou, Kateřinu Hebelkovou, Richarda Nováka, Tomáše Bartůňka, Zbyňka Brabce, Tomáše Krejčího, Petra Julíčka a další.

Malý komorní orchestr Jihlava nastudoval a provedl s PS Campanula mj. tato vokálně-instrumentální díla:

 • Brixi, František Xaver – Missa pastoralis in D
 • Fibich, Zdeněk – Missa brevis in F, op. 21
 • Haydn, Joseph – Missa brevis in B In honorem Ioannis de Deo
 • Haydn, Joseph – Te Deum, Hob. XXIIIc: 2
 • Händel, Georg Friedrich – Mesiáš (výběr)
 • Kopřiva, Václav Jan – Missa pastoralis in D
 • Lagrange, Gerhard – Te Deum
 • Lukáš, Zdeněk – Česká vánoční mše Radujme se všichni v Pánu
 • Mozart, Wolfgang Amadeus – Missa brevis in G, KV 49
 • Mozart, Wolfgang Amadeus – Requiem d moll, KV 626
 • Pavlica, Jiří – Missa brevis
 • Ryba, Jakub Jan – Česká mše vánoční Hej, mistře
 • Saint-Saens, Camille – Vánoční oratorium, op. 12
 • Smutný, Pavel – Jihlavské Vánoce
 • Tučapský, Antonín – Malá vánoční muzika S anděly se radujme
 • Tučapský, Antonín – Salve Regina
 • Tůma, František Ignác – Miserere mei, Deus
 • Vivaldi, Antonio – Gloria, RV 589
 • Zach, Jan – Salve Regina


V rámci slavnostního koncertu k 20. výročí založení Pěveckého sdružení Campanula Jihlava uvedl orchestr s hobojistkou Janou Brožkovou, sólistkou České filharmonie, Koncert d moll pro hoboj, smyčce a basso continuo Alessandra Marcella.

Na koncertě Pěveckého sdružení Campanula 18. června 2006 přednesl Malý komorní orchestr Jihlava mj. Koncert a moll pro kontrabas a smyčce Georga Friedricha Händela, když doprovodil Václava Hoskovce, člena Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Orchestr se podílel i na jihlavské premiéře Salve Regina pro smíšený sbor a smyčcový orchestr Antonína Tučapského.

Dne 27. května 2007 přednesl orchestr v Jihlavě Dvojkoncert d moll pro hoboj, housle smyčce a basso continuo (BWV 1060) Johanna Sebastiana Bacha. Sólové party přednesly Zuzana Kožinová (Prague Chamber Strings) a Jana Brožková (Česká filharmonie).

Na vánočním koncertě Pěveckého sdružení Campanula 26.12. 2007 se orchestr podílel na premiérovém provedení cyklu Pavla Smutného Jihlavské Vánoce.

18. května 2008 orchestr uvedl v Jihlavě Koncert C dur pro fagot a smyčcový orchestr, RV 470 Antonia Vivaldiho. Sólo: Jaroslav Kubita (Česká filharmonie).

Na koncertě 31.05. 2009 přednesl orchestr v Jihlavě k výročí Bohuslava Martinů první a třetí větu jeho Partity (Suity č. 1), H 212 pro smyčcový orchestr.

Nejbližší zkoušky orchestru

 

 

Malý komorní orchestr Jihlava (spolupráce)


violini

 • Soňa Klimentová
 • Martina Knorrová
 • Hana Vysloužilová
 • Terezie Charvátová
 • Adam Ruschka
 • Pavla Kvasničková
 • Anna Kubínová
 • František Molva
 • Blanka Pollaková
 • Václav Vondrák
 • Jarmila Strejčková
 • Marie Rodová
 • Markéta Moslerová
 • Alena Mikulíková
 • Alžběta Weselá
 • Viktor Němeček
 • Marek Čáp


viole

 • Jiří Hušek
 • Marcela Pospíšilová
 • Adam Pisk
 • Klára Kalčíková
 • Ondřej Tomečka
 • Helena Michková
 • Pavel Kolář ml.


violoncelli

 • Martina Charvátová
 • Marie Charvátová
 • Ondřej Molva
 • Jan Strejček
 • Eliška Kotrbová
 • Klára Kodetová


contrabassi

 • Zbyněk Ruschka

 

S orchestrem dále spolupracovali:

violino

 • Marek Čáp
 • Gabriela Vysloužilová
 • Martina Knorrová
 • Jarmila Strejčková
 • Drahomíra Knittlová
 • Martina Mojrová


viole

 • Jan Pech
 • Helena Michková


violoncelli

 • Jan Strejček


contrabasso

 • Kamil Kubín


flauti

 • Dana Slavíková
 • Lucie Hedejová


oboe

 • Jana Kopicová
 • Ivana Jenešová
 • Tereza Lišková


clarinetti

 • Antonín Vidlák
 • Antonín Kubín
 • Milena Svobodová
 • Zbyněk Andrýzek
 • Petr Cvach


fagotti

 • Bohuslav Vysloužil
 • Pavel Kolář
 • Petr Sedlák


corni

 • Lenka Nováková
 • Karel Fridrichovský
 • Tomáš Brychta


trombe

 • Kamil Brož
 • Marek Kubeš
 • Martin Javorský
 • Robert Štancl
 • Walter Hofbauer ml.


tromboni

 • Jan Nosek
 • Jiří Hrbek
 • Pavel Neckář
 • Jan Provázek


tympani, bicí

 • Pavel Kolář
 • Vojtěch Habermann
 • Pavel Kout


organo

 • Květa Zažímalová
 • Petr Sobotka


piano

 • Eliška Vyhnálková
 • Bohumíra Holoubková
 • Eva Klementová