Kronika 2005

/10.02./

Radio Proglas uvedlo Tůmovo Stabat Mater z našeho CD Musica spiritualis

/05.03./

První nahrávací frekvence, chrám sv. Ignáce v Jihlavě

/06.03./

Druhá nahrávací frekvence, chrám sv. Ignáce v Jihlavě
Pavel Smutný – Missa heroica, varhanní verze

/13.03./

Třetí nahrávací frekvence, Kino Máj v Třešti
John Rutter – Gloria pro smíšený sbor, žestě, bicí a varhany

/09.04./

Čtvrtá nahrávací frekvence, Kino Máj v Třešti
Antonín Tučapský – Pět postních motet
Jana Hanuš – Tři postní motetina

/03.05./

Pátá nahrávací frekvence, Kulturní dům v Třešti
Antonín Tučapský – Pět postních motet
Jan Hanuš – Tři postní motetina

/15.05./

Laudes liberorum – Chvály dětí (8. ročník),
chrám Matky Boží v Jihlavě
Komorní sbor Campanula minor


/17.05./

Přednáška „Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 – 2005 slovem, obrazem i zpěvem“
Muzeum Vysočiny Jihlava

/22.05./

Musica sacra über die Grenzen, Moravský Krumlov, 10. ročník
Znojmo, kostel sv. Jana Křtitele
Vystoupení s Wiener Vokalensemble, sbm. Manfred Linsbauer

/29.05./

Slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru,
chrám sv. Ignáce v Jihlavě

Jana Brožková, hoboj (sólistka České filharmonie)
Malý komorní orchestr Jihlava, Petr Sobotka – varhany.

Jan Hanuš – Tři postní motetina
Pavel Smutný – Missa heroica
Antonín Tučapský – Pět postních motet
Alessandro Marcello – Koncert d moll pro hoboj, smyčce a continuo
František Ignác Tůma – Miserere mei, Deus

/03.06./

Rantířov, Hospoda U Tomáše,
společenský večer k výročí sboru a závěru jarní části sezóny.

/25.06./

Jihlavský koncert bez hranic, multižánrový koncert umělců z Vysočiny
Letní amfiteátr v Jihlavě

/26.07./

Druhé profilové album sboru CD „Mysterium“ k dispozici v Jihlavě


/31.08./

Libuše Leskovská končí ve funkci předsedy sboru

/29.08./

Slavnost svatého Václava, chrám sv. Jakuba v Jihlavě
Pavel Smutný – Missa heroica
Svatý Václave
Hospodine, pomiluj ny

Petr Sobotka – varhany.

/30.09.-02.10./

Víkendové soustředění Chaloupky 2005 (30.09. – 02.10.)

/21.10./

Sbormistr Pavel Jirák hostem pořadu Krajáč Českého rozhlasu Region

/09.12./

Ing. Václav Jansta zvolen za nového předsedu sboru.

/25.12./

Vánoční koncert v Jihlavě, chrám sv. Ignáce

František Xaver Brixi – Pastores loquebantur, pastorela
pro sbor a smyčcový orchestr
Antonio Vivaldi – Gloria pro smíšený sbor, komorní orchestr, trubku a hoboj, RV 589
Camille Saint–Saëns – Vánoční oratorium, op.12 (první provedení v Jihlavě)