Kronika 2022

/01.01./

Začátek roku 2022, třicátého sedmého existence sboru, zastihl těleso opět, stejně jako v úvodu roku 2021, v nucené nečinnosti a přerušené zkouškové činnosti z důvodu respektování proticovidových opatření (od 24.11. 2021).

/23.02./             První sborová zkouška v roce 2022 po uvolnění proticovidových                                   nařízení.

/24.02./

Vojenská invaze Ruské federace na Ukrajinu.

/04. – 06.03./

Chaloupky 2022 – víkendové soustředění sboru (v letech 2020 a 2021 se neuskutečnilo z důvodu pandemických opatření).

Valná hromada 05.03. mj. zvolila staronový výbor, na funkci místopředsedy sboru rezignoval Vladimír Kunst, novou místopředsedkyní se stala Mgr. Martina Kolářová.

/07.03./

Prof. P. Bohdan Sroka, jihlavský sbormistr chrámového sboru, renesanční osobnost, muzikolog, literát, skaut, emeritní ředitel Střední odborné školy sociální u Matky Boži a příznivec PS Campanula, oslavil 90. narozeniny.

/21.04./

Zemřel Leo Pavel Švančara, hudebník, literát, novinář a homeopat. Ve svém internetovém zpravodaji Regionalist po léta publikoval aktuality z koncertních aktivit Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.

/28.04./

Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie

Laudes liberorum (Chvály dětí), 23. ročník regionálního setkání mladých hudebníků s duchovní hudbou

Pořádal DPS Zvoneček Jihlava

Program PS Campanula: Hassler, Martinů, Kedrov


/22.05./

Jihlava, velká gotická síň radnice

Sborové jaro na radnici

Eliška Vyhnálková, klavír

Petr Baueršíma, baryton

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

Program:

Martinů – Čtyři písně o Marii

Dvořák, Janáček – Šest moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor

Eben – Národní písně pro smíšený sbor

Lukáš, Hassler, Monteverdi, Gorczycki, Kedrov, Smetana, Janáček, Suchoň



/25.05./

Velké Meziříčí, farní kostel sv. Mikuláše

Koncert duchovní hudbyZUŠ OPEN 2022

Dětský pěvecký sbor Resonance ZUŠ Třebíč, sbm. Helena Nechvátalová-Valová

Pěvecký sbor Andante ZUŠ Velké Meziříčí, sbm. Helena Nechvátalová-Valová

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Petr Sobotka, varhany

Pavel Jirák, sbormistr

Antonín Dvořák – Mše D dur “Lužanská”

/07.06./

Zemřel italský sbormistr Sergio Chiarlo (1937 – 2022), zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí ženského sboru Assoziazione Corale Milanollo v piemontském Saviglianu.

Díky jeho přátelství a obdivu k nám jsme mohli celkem šestkrát vystupovat na jeho mezinárodním festivalu Rassegna internazionale di canto corale v Saviglianu, poprvé v roce 1996, naposledy v roce 2017.

/07.09./

První sborová zkouška po prázdninách.

Zahájena 38. sezóna existence Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.

/18.09./

Ve věku 96-ti let zemřel hudební pedagog doc. PhDr. Ladislav Fučík.

Rodák z Pavlova na Jihlavsku, stál u zrodu Festivalu sborového umění v Jihlavě, hudební publicista, dirigent, znalec díla Jana Evangelisty Kypty.

Autor první novinové zprávy o koncertu PS Campanula.

/15.10./

Sobotní soustředění ve zkušebně + hosté (Mozart – Requiem).

/06.11./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Závěrečný benefiční koncert 2. ročníku festivalu Varhanní Vysočina

Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem in d

Markéta Klaudová, soprán

Michaela Zajmi, mezzo

Ondřej Holub, tenor

Jiří Miroslav Procházka, bas

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava a hosté, sbormistr Pavel Jirák

Malý evropský orchestr

Josef Popelka ml., dirigent

Koncert pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka.

Výtěžek koncertu věnován na opravu varhan ve Vysokých Studnicích.

Pořádal spolek Život pro varhany a Fredy Habermann.

/24.11./

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Podzimní koncert s hostem:

Brněnský fiharmonický sbor Beseda brněnská

Dagmar Kolařová, varhany

Petr Kolař, sbormistr

Louis Vierne – Messe solennelle cis moll, op. 16

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Petr Baueršíma, baryton

Pavel Jirák, sbormistr

Zdeněk Lukáš – Missa brevis, op. 246 a další

společné provedení oběma sbory: Mozart, Bruckner, Rutter

/09.12./

Okříšky, farní kostel Jména Panny Marie

Adventní koncert

Jiří Teml – Gaudete in Domino semper 

písně z kancionálů, Michna, Martinů, Mozart, Hassler, Dvořák, Krček, Lukáš

Petr Baueršíma, bas

Petr Sobotka, varhany

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr


/22.12./

Jihlava k Vánocům

Vánoční vystoupení na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

Vánoční městečko

/26.12./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Vánoční koncert (po třech letech)

30. vánoční koncert v chrámu sv. Ignáce

Hana Žvachtová, soprán (první spolupráce)

Václav Boštík. tenor

Petr Sobotka, varhany

Komorní sbor Campanula minor 

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, uměl. ved. Jan Nosek

Pavel Jirák. dirigent

In natali Domini (anonymus, mužský sbor)

J. Kraft – Benedicamus Domino

J. Seidl – Ej panenka

J. Rutter – The Lord bless you and keep you

T. L. da Vittoria – O magnum mysterium (Campanula minor)

F. Poulenc – Videntes stellam, Hodie Christus natus est (Campanula minor)

Michna – Vánoční hospoda, Vánoční noc, Vánoční magnét a střelec

Jiří Pavlica – Missa brevis pastoralis (symfonická verze, 2014), první provedení 



/30.12./

Velkolepý návrat Campanuly na Štěpána: po tříleté odmlce se sbor vrátil s Pavlicou.

Jihlavské listy 30.12. 2022, str. 11, XXXIII/102.

Informace o vánočním koncertu od Jiřího Varhaníka.