Dětský pěvecký sbor ZVONEČEK

při Pěveckém sdružení Campanula Jihlava vznikl z iniciativy Jany Jirákové v roce 1992 s cílem vytvořit systém pěvecké sborové výchovy od raného věku do dospělosti. Dnes je Zvoneček členěn podle věku zpěváčků na tři pěvecké sbory a sdružuje děti z Jihlavy a okolí.

Přípravná oddělení Zvoneček I. a Zvoneček II. pracují s dětmi od 5 do 7 a od 7 do 11 let.

Koncertní sbor DPS Zvoneček Jihlava nabízí starším a zkušenějším zpěvákům ve věku od 11 do 17 let možnost pěvecké přípravy mj. i pro působení ve velkém smíšeném sboru PS Campanula, účastí se pěveckých přehlídek a soutěží, koncertuje doma i v zahraničí.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava –   30 let

1992 – 2022