Kronika 2015

/14.-15.03./

Chaloupky, víkendové soustředění

/22.03./

Josef Bohuslav Foerster
Stabat mater, op.56

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Petr Sobotka, varhany
Pavel Jirák, sbormistr

/12.04./

Krahulčí, Setkání pěveckých sborů, 24. ročník
12. účast PS Campanula

Antonín Dvořák – 6 Moravských dvojzpěvů

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Eliška Vyhnálková, klavír
Pavel Jirák, sbormistr

/06.05./

Antonín Dvořák – Te Deum, op. 103

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
slavnostní koncert k 70. výročí ukončení 2. světové války

Dana Fučíková, soprán
Tomáš Krejčí, bas
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie,
sbormistr Pavel Salák
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava,
sbormistr Pavel Jirák
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava
Jan Nosek, dirigent

samostaný sborový program: Croce, Tučapský, Poulenc, Kedrov, Hassler.

/18.05./

Hudební festival Hudba tisíců
MAHLER JIHLAVA 2015
velká gotická síň radnice

Slavnostní zahájení a křest CD
MAHLER CONTEMPORARIES
 
Nový nosič, vydávaný agenturou ArcoDiva, obsahuje i kantátu Josefa Bohuslava Foerstera Stabat mater, op. 56 v nastudování PS Campanula Jihlava se sbormistrem Pavlem Jirákem a ve spolupráci s varhaníkem Petrem Sobotkou.


/30.05./

Velká Lhota u Dačic
horní kostel Evangelického tolerančního areálu

Dostalíkovo sborové jaro 2015
3. ročník nesoutěžního festivalu pěveckých sborů s účastí poroty

ženský sbor GLORIA BRUNENSIS, Natalia Chirilenco
komorní sbor DOMINO TÁBOR, Jakub Smrčka
Českobudějovický dětský pěvecký sbor CANZONETTA, Petra Nová
ženský pěvecký sbor MLADOST BRNO, Stanislav Smoček
komorní pěvecký sbor FESTIVIA CHORUS VELKÁ LHOTA, Jitka Čudlá
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPANULA JIHLAVA, Pavel Jirák

Jistebnický kancionál, Croce, Dvořák Biebl, Dostalík, Moore

/07.06./

Jihlava, velká gotická síň radnice
CAMPANULA NA RADNICI

Petr Eben – Cantica Comeniana
Jakub Šimon Jan Ryba – Responsoria pro Hebdomada sancta (výběr)
Antonín Dvořák – Šest Moravských dvojzpěvů
Jistebnický kancionál, Hassler, úpravy lidových písní (Dostalík, Hanuš, Uherek, Tučapský, Malý)

Eliška Vyhnálková, klavír
Petr Sobotka, varhany
Dana Slavíková, flétna
Ondřej Vašata, tenor
Petr Baueršíma, bas
instrumentální uskupení
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo

/11.06./

Hudební festival Hudba tisíců
MAHLER JIHLAVA 2015
park Gustava Mahlera

Živý obraz Jan Ámos Komenský opouští Jihlavu

členové jihlavských pěveckých sborů:
Pěvecké sdružení Campanula (sbm. Pavel Jirák),
JSPS Melodie (sbm. Pavel Salák),
PS Foerster (sbm. Pavel Brada),
jihlavské spolky a jihlavští občané
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, dirigent Jan Nosek

Zdeněk Fibich – Hudba k živému obrazu při oslavě 300. výročí narozenin Jana Amosa Komenského.
Úvodní slovo pronesl ředitel festivalu PhDr. Jiří Štilec.
Zápis do Knihy rekordů.


/24.06./

Hudební festival Hudba tisíců
MAHLER JIHLAVA 2015
kostel Povýšení sv. Kříže

Pravdy každému přejte…koncert inspirovaný postavou Jana Husa

středověké hymny, Jistebnický kancionál
Jan Hanuš – Kristus, příklad pokory
Petr Eben – Cantica Comeniana
Antonín Tučapský – Živ bud´, národe milovaný

Alfréd Strejček, umělecký přednes
Dana Slavíková, flétna
Petr Baueršíma, baryton
Pěvecké sdružení Campanula

Pavel Jirák, sbormistr


/02.09./

První zkouškou po prázdninách zahájena 31. sezóna činnosti sboru.

/11.09./

Antonín Dvořák – Te Deum, op. 103

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
Koncert u příležitosti 15. výročí vzniku Kraje Vysočina

Dana Fučíková, soprán
Tomáš Krejčí, bas

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie,
sbormistr Pavel Salák

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Dana Slavíková, flétna
sbormistr Pavel Jirák

Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava
Jan Nosek, dirigent

samostaný sborový program:
Hassler  – Cantate Domino
Eben – Cantica Comeniana (výběr)
Kedrov – Otče náš
Tučapský – Živ bud´, národe milovaný

Čestní hosté:
Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Vojtěch Cikrle, brněnský biskup
zástupci partnerských regionů


/19.09./

Valná hromada sdružení schválila nové stanovy spolku, DPS Zvoneček přestává být organizační složkou a získává právní subjektivitu nového spolku.

/24.09./

Jihlava, kostel Povýšení sv. Kříže
DEN CHARITY 2015 – benefiční koncert

středověké hymny, Jistebnický kancionál
Jan Hanuš – Kristus, příklad pokory
Petr Eben – Cantica Comeniana
Hans Leo Hassler – Cantate Domino
Nikolaj Kedrov – Otče náš
Antonín Tučapský – Živ bud´, národe milovaný
Zdeněk Lukáš – Rozsvět´ v srdcích našich

Dana Slavíková, flétna
Petr Baueršíma, baryton
Pěvecké sdružení Campanula

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo


/16.10./

Dvoudenní hlasový seminář, vedený hlasovou pedagožkou PaeDr. Alenou Tichou, Ph.D., odbornou asistentkou katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

/08.11./

Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d moll, K 626

slavnostní koncert k 30. výročí sboru
Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Lea Vítková, soprán
Veronika Pacíková, alt
Petr Martínek, tenor
David Szendiuch, bas

Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, dirigent


/19.11./

Usnesením Krajského soudu v Brně byl ve spolkovém rejstříku, oddíl L, vložka č. 925 vymazán název Pěvecké sdružení Campanula a zapsán nový název sboru Pěvecké sdružení Campanula, z.s.

/29.11./

Polná, děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
ADVENTEM K VÁNOCŮM

Petr Baueršíma, baryton
Helena Vetyšková, altová zobcová flétna
Petr Sobotka, varhany
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo

/30.11./

Jihlava, velká gotická síň radnice
ADVENTEM K VÁNOCŮM

Petr Baueršíma, baryton
Helena Vetyšková, altová zobcová flétna
Petr Sobotka, klavírní doprovod
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo

Koncert se záštitou pana primátora Rudolfa Chloupka.

/13.12./

Hlinsko, Husův sbor
ADVENTEM K VÁNOCŮM

Petr Baueršíma, baryton
Helena Vetyšková, altová zobcová flétna
Petr Sobotka, varhanní doprovod
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo


/26.12./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly
25. vánoční koncert k výročí Jakuba Jana Ryby

Jakub Jana Ryba – Česká mše vánoční “Hej, mistře”

Brixi, Ryba, Linek, Kypta

Lea Vítková, soprán
Kateřina Hebelková, alt
Petr Píša, tenor
Tomáš Krejčí, bas

Dana Slavíková, flétna
Petr sobotka, varhany

Malý komorní orchestr Jihlava
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, dirigent