Kronika 2020

/3.1./

Postsilvestrovským večírkem v prostorách Pivovaru Ježek neformálně

zahájen jubilejní 35. rok činnosti sboru (1985 – 2020).

/6.1./

Zemřela bývalá dlouholetá členka altové skupiny sboru (do roku 2016) a členka výboru Pěveckého sdružení Campanula Jihlava
paní Mgr. Ivana Kochánková.

/13.3./

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru COVID-19.
Zkoušková i koncertní činnost sboru do odvolání zastavena.

/21. – 22.3./

Chaloupky 2020

plánované tradiční víkendové soustředění sboru 21. – 22.03. zrušeno z důvodu pandemie koronaviru.

/5.4./

 

Setkání pěveckých sborů v Telči
akce zrušena z důvodu pandemie koronaviru

/8.4./

 

Vokální meditace pro pašijový týden
Připravovaný projekt ve farním kostele sv. Jakuba Většího v Jihlavě nemohl být z důvodu pandemie koronaviru realizován.

/17.5./

 

Po 66-ti dnech skončil nouzový stav, vyhlášený vládou v souvislosti s pandemií koronaviru.
UČPS sdělením na svém webu však zkouškovou činnost sborů zatím nedoporučuje.

/21.5./

 

Zemřel pan Ing. Václav Polanský z Pelhřimova,
bývalý člen a sólista PS Campanula.

/12. – 14.6./

 

Stráž nad Nežárkou
cyklistický víkend členů sboru

/14.6./

 

Rounek, kaple sv. Antonína
Plánované vystoupení na poutní bohoslužbě se z důvodu jarní zkouškové nečinnosti neuskutečnilo.

/28.6./

 

Jihlava, Hudební festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava
Plánovaný koncert sboru (Tůma, Dvořák) se z výše uvedených důvodů nemohl uskutečnit.

/24.6./

 

Od 6. března první improvizovaná zkouška sboru (a poslední před letními prázdninami) s jednáním valné hromady členů.

/2.9./

První zkouškou po prázdninách a po nemožnosti zkoušet od 6. března z důvodu pandemie zahájena 36. koncertní sezóna sboru.

/5.9./

Na funkce ve výboru sdružení abdikovali předsedkyně Ing. Katarína Ruschková, místopředsedkyně Ing. Pavla Vavrdová a Pavel Policar.

/12. – 13.9./

Náhradní termín víkendového soustředění Chaloupky 2020 zrušen z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.

/16.9./

V souladu se stanovami sdružení byl valnou hromadou zvolen nový, devítičlenný výbor Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.

/16.9./

Novým, v pořadí desátým předsedou sboru, byl zvolen jeho letitý člen – pan Martin Mikeš.

/26.12./

Vánoční Campanula na vlnách Českého rozhlasu Vysočina

Martin Mikeš, nový předseda sboru a sbormistr Pavel Jirák hosty pořadu, moderovaného Jožkou Kolářem.
O 35-ti leté historii sboru, tradici vánočních koncertů, nahrávkách a veselých příhodách.
Hudební ukázky z nosičů Musica spiritualis a Mysterium – modern sacred choral music.
Mj. anonymy Fit porta coeli pervia, Exultet coelum laudibus, vánoční antifona Petra Ebena Veselte se nebesa, A boy was born Benjamina Brittena a Gloria Johna Ruttera.

Z důvodu nouzového stavu a nařízení vlády v době pandemie nemohl být realizován jubilejní 30. vánoční koncert sboru v chrámu sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě.

/29.12./

Plánované tradiční silvestrovské setkání se nemohlo uskutečnit.

Individuální nahrávání zvukové a obrazové stopy pro chystanou novoročenku sboru 2021 (Fit porta coeli pervia).

/30.12./

V roce 2020 se mohlo uskutečnit pouze 26 pěveckých zkoušek sboru.