Členové PS Campanula – na dovolené

MUDr. Kateřina Fraňková
Pavla Krajíčková
Soňa Dobrozemská
Mgr. Dagmar Němečková