Kronika 2023

/04.01./

První zkouškou a jednáním výboru v novém roce 2023 začal 38. rok existence sboru. Předseda Martin Mikeš prezentoval teze plánovaných záměrů  a termínů i provozních technických záležitostí.

/06.01./

Odložený sborový silvestr 2022 se uskutečnil v prostorách Pivovaru Ježek.

/03.03/.

Víkendové pěvecké soustředění Chaloupky 2023 (03.03. – 05.03.) se skvělým hlasovým seminářem (04.03.) paní Mgr. Kateřiny Slukové (Vokalsystem).

/23.04./

Stonařov, farní kostel sv. Václava

Hudební doprovod slavnosti biřmování – Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., diecézní biskup brněnský.

Vystoupení sestavy z členů PS Campanula Jihlava pod vedením předsedy sboru Martina Mikeše.

/27.04./

Laudes liberorum (Chvály dětí), 24. ročník

Jihlava, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na setkání, pořádaném Dětským pěveckým sborem Zvoneček Jihlava, vystoupil také Komorní sbor Campanula minor se sbormistrem Pavlem Jirákem.

Program:

Tomás Luis de Victoria, Morten Lauridsen 

/28.05./

Nedělní sborová zkouška za účasti hlasové poradkyně Katky Slukové (Vokalsystem) a příprava programu koncertu 15.06. 2023.

/02.06./

Druhý cyklistický pobyt přihlášených členů sboru ve Stráži nad Nežárkou (02.06. – 04.06. 2023). 

/04.06./

Vysoké Studnice, farní kostel Nejsvětější Trojice

Poutní mše sv. se svěcením opravených hřbitovních kaplí

Program: Rutter, Dvořák, Mozart, Hassler, Vittoria

Fredy Habermann, varhany

Jakub Svoboda, trubka

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

Mši sv. celebroval generální vikář brněnské diecéze R.D. Mgr. Pavel Kafka.

/11.06./

Vyskytná nad Jihlavou, Rounek – kaple sv. Antonína Paduánského

Hudební doprovod poutní mše sv. 

Celebroval P. Kamil Sovadina, OPraem.

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

/15.06./

Jihlava, velká gotická síň radnice

Sborové jaro na radnici

Koncert pod záštitou a za osobní přítomnosti primátora Petra Ryšky

Eliška Vyhnálková, klavír

Marie Michálková a Hana Vysloužilová, housle

Ondřej Tomečka, viola

Martina Kolářová, soprán

Katarína Ruschková, alt

Petr Baueršíma, baryton

Pavel Sedlák, recitace

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, smíšený a ženský sbor

Komorní sbor Campanula minor

Pavel Jirák, sbormistr a průvodní slovo

Program:

Bohuslav Martinů – Otvírání studánek

Croce, Vittoria, Blahnik, Busto, Rutter, Nystedt, Martinů, Lauridsen, Dostalík

/25.06./

Brtnice, kostel bl. Juliány Collalto

ARS BRTNICE, 2. ročník pod záštitou Ministerstva kultury ČR

Farní mše sv.

Koncertní ekumenická modlitba

Antonio Vivaldi – Gloria D dur  

Vojtěch Jouza – dirigent, hoboj (Česká filharmonie)

Eduardo García Salas, koncertní mistr

Smíšený pěvecký sbor KMČ (16 dobrovolníků z řad členů a bývalých členů PS Campanula a 4 hosté)

/30.08./

První sborová zkouška po prázdninách.

Zahájena 39. sezóna existence Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.

/21.09./

Brno, Petrov – Katedrála sv. Petra a Pavla

Závěrečný koncert festivalu Varhanní léto na Petrově

Brněnský filharmonický sbor BESEDA BRNĚNSKÁ

Pěvecké sdružení CAMPANULA JIHLAVA

Petr Kolař, varhany

Pavel Jirák, sbormistr

 

Antonín Dvořák – Mše D dur “Lužanská”, op. 86

Franz Ballon – Preludium a fuga na českou národní hymnu 

 

S finanční podporou statutárního města Brna a Nadačního fondu Magnificat

/14.10./

Sobotní soustředění “Mozart – Requiem” společně s třebíčským sborem Differo (sbm. Anna Kolaříková) a dalšími hosty.

Zkoušku vedl sbormistr Pavel Jirák.

/21.10./

Na pozvání PS Campanula přijel do Jihlavy francouzský komorní sbor Quinte et Sens  z Toulouse (21. – 24.10.). 

/22.10./

Quinte et Sens doprovodil nedělní mši sv. v chrámu sv. Ignáce z Loyoly

 

Podzimní koncert s hostem – Quinte et Sens Toulouse, Francie

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Quinte et Sens Toulouse, sbormistr Patrick Sublaurier

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák

 

Na závěr společné provedení skladeb Thierry Machuela a Antonína Dvořáka.

Koncert s podporou statutárního města Jihlavy a mediální podporou Jihlavských listů.

 

 

/27.10./

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Poslední rozloučení s Ing. Pavlem Fučíkem, manželem ředitelky ZUŠ Jihlava Mgr. Dany Fučíkové.

Do pěveckého tělesa jihlavských zpěváků, které řídil Pavel Salák, se mj. zapojilo i 11 členů Campanuly + bývalí členové.

/04.11./

Třebíč, bazilika sv. Prokopa

Varhanní Vysočina – 3. ročník, benefiční závěrečný koncert

Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem d moll

Frédérique Friess, soprán

Michaela Zajmi, alt

Josef Moravec, tenor

Jiří Přibyl, bas

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák

Smíšený pěvecký sbor Differo Třebíč, sbormistr Anna Kolaříková

Jihočeská filharmonie České Budějovice

Marek Šedivý, dirigent

/12.11./

Hubertská mše

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Vyskytná nad Jihlavou, farní kostel sv. Vavřince

Kvartet lesních rohů ZUŠ Jihlava (Alois Stavárek, Hana Molvová ml., Magdaléna Řežábková, Jitka Molvová)

členové Pěveckého sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

Petr Vacek, Josef Selement – Hubertská mše Es dur

/23.11./

Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24, Jihlava

Vernisáž výstavy UNIVERZUM ŠVABINSKÝ

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sestava

Pavel Jirák, sbormistr

Hassler, Bruckner, Rutter, Dvořák, Tučapský

/02.12./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Adventní zpěvy – setkání sborů

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, sbormistr Pavel Salák

Schola Iuventus Jihlava, sbormistr František Křepela

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák

Komorní orchestr Bohumila Boudy, dirigent František Křepela

Průvodní slovo Jan Kodet

Společná skladba: František Xaver Thuri – Hymnus adventualis

Pořadatel: JSPS Melodie Jihlava

Program PS Campanula:

Rutter, Kodály, Busto, Lauridsen (Campanula minor), Nystedt

/23.12./

Pro sněhovou kalamitu a rizikovou sjízdnost komunikací byla na poslední chvíli zrušena generálka s Komorním orchestrem Bohumila Boudy na vánoční koncert v Jihlavě.

/26.12./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly

Vánoční koncert (31. vánoční koncert v chrámu sv. Ignáce)

Jakub Jan Ryba- Česká mše vánoční “Hej, mistře”

Dana Fučíková, soprán

Kateřina Hebelková, alt

Dušan Růžička, tenor (první spolupráce)

Pavel Vančura, bas (první spolupráce)

Petr Sobotka, varhany

Komorní orchestr Bohumila Boudy, dirigent František Křepela

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Komorní sbor Campanula minor

Pavel Jirák, dirigent

Alois Vlk – Narodil se Kristus Pán

Jan Pieterszoon Sweelinck – Hodie Christus natus est (první sborové provedení)

Morten Lauridsen – O nata lux

Knut Nystedt – Laudate Dominum

Joseph Ignaz Schnabel – Transeamus usque Bethlehem (první sborové provedení)

/29.12./

Přibyslavice, farní kostel Narození Panny Marie

Vánoční koncert

Martina Kolářová, soprán

Petr Baueršíma, bas

Petr Sobotka, varhany

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Komorní sbor Campanula minor

Pavel Jirák, sbormistr

 

Krček, Božan, Teml, Vlk, Sweelinck, Mozart, Lauridsen, Nystedt, Schnabel, Michna z Otradovic, Bach, Rutter, Seidel, Adam