Kronika 2023

/04.01./

První zkouškou a jednáním výboru v novém roce 2023 začal 38. rok existence sboru. Předseda Martin Mikeš prezentoval teze plánovaných záměrů  a termínů i provozních technických záležitostí.

/06.01./

Odložený sborový silvestr 2022 se uskutečnil v prostorách Pivovaru Ježek.

/03.03/.

Víkendové pěvecké soustředění Chaloupky 2023 (03.03. – 05.03.) se skvělým hlasovým seminářem (04.03.) paní Mgr. Kateřiny Slukové (Vokalsystem).

/23.04./

Stonařov, farní kostel sv. Václava

Hudební doprovod slavnosti biřmování – Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., diecézní biskup brněnský.

Vystoupení sestavy z členů PS Campanula Jihlava pod vedením předsedy sboru Martina Mikeše.

/27.04./

Laudes liberorum (Chvály dětí), 24. ročník

Jihlava, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na setkání, pořádaném Dětským pěveckým sborem Zvoneček Jihlava, vystoupil také Komorní sbor Campanula minor se sbormistrem Pavlem Jirákem.

Program:

Tomás Luis de Victoria, Morten Lauridsen 

/04.06./

Vysoké Studnice, farní kostel Nejsvětější Trojice

Poutní mše sv. se svěcením opravených hřbitovních kaplí

Program: Rutter, Dvořák, Mozart, Hassler, Vittoria

Fredy Habermann, varhany

Jakub Svoboda, trubka

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava

Pavel Jirák, sbormistr

Mši sv. celebroval generální vikář brněnské diecéze R.D. Mgr. Pavel Kafka.