Kronika 2023

.

.

.

/03.01./

Po jubilejním koncertě ke 30. výročí v prosinci 2022 zahájil Zvoneček první zkouškou v novém roce 2023  31. rok své činnosti.

/02.02./

Chaloupky 2023 (02.02. – 03.02.)

Dvoudenní pěvecké soustředění, poprvé v netradičním zimním termínu.

/27.04./

Laudes liberorum (Chvály dětí) , 24. ročník

Jihlava, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Komorní sbor Campanula minor (Pavel Jirák)

Chrámový sbor Brtnice (Tereza Štěpánová)

Žesťové kvarteto TRP+TRB (Josef Smolík, Jakub Svoboda, Jan Doležal, Josef Vejvoda)

Schola Iuventus od sv. Jakuba (František Křepela)

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava (Jana Jiráková)

/15.05./

Jihlava, velká gotická síň radnice

Jarní koncert DPS Zvoneček Jihlava pod záštitou primátora Petra

Zvoneček I, přípravný sbor

DPS Zvoneček Jihlava, koncertní sbor

Jan Molva, klavír – žák paní uč. Evy Fišerové, ZUŠ Jihlava

Jana Jiráková, sbormistr

Pavel Jirák a Eva Klementová, klavírní doprovodProgram: Zedník, Uhlíř, Susato, Händel, Franck, Lagrange, Mozart, Říha, skupina Čechomor, František Fiala, Kočí  

/21.05./

Jaroměřice nad Rokytnu, chrám sv. Markéty

Hudební doprovod nedělní mše sv.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava

Eva Klementová, doprovod

Jana Jiráková, sbormistr

/11.10./

Jihlava, velká gotická síň radnice

vystoupení při 20. výročí TyfloCentra Jihlava, o.p.s.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava

Eva Klementová, klavír

Jana Jiráková, sbormistr

Händel, Franck, Kočí

Sbor poprvé vystoupil v nových kostýmech.

/17.10./

Jihlava, kostel Povýšení sv. Kříže

Zpěvy z Taizé

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava

Jana Jiráková, sbormistr

 

/20.10./

Chaloupky – víkendové soustředění koncertního sboru 20. – 21.10 2023 pod vedením Jany Jirákové.

/14.12./

Jihlava, velká gotická síň radnice

Vánoční koncert Dětského pěveckého sboru Zvoneček Jihlava

Zvoneček I

DPS Zvoneček, koncertní sbor

Veronika Musilová, flétna

Martina Knorrová, housle

Klára Kodetová, violoncello

Eva Klementová, klavír (koncertní sbor

Pavel Jirák, housle a klavír, bicí

Jana Jiráková, sbormistr

Petr Eben, Strašek, Kubernát, Zdeněk Blažek, Uhlíř, Březina, Taizé

Elgar, Jiří Pavlica, Marek Eben, Ewa Farna