Kronika 2009

/08.01./

Jana Jiráková vystřídala ve vedení přípravného sboru Zvoneček II Petra Baueršímu, který završil práci s dětmi vánočním koncertem v prosinci 2008.

/19.04./

Geras (A) – klášterní bazilika – doprovod nedělní bohoslužby (v souvislosti s Dolnorakouskou zemskou výstavou).

Eliška Vyhnálková, doprovod. Jana Jiráková, sbormistr. Martinů, Händel, Bach, Rutter, Abazio.

/26.04./

Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie – Laudes liberorum (Chvály dětí), 12. ročník.

Program – Bach (s PS Campanula), Händel, Martinů, Abazio, Rutter. Eliška Vyhnálková, doprovod. Jana Jiráková, sbormistr.
Pořádal DPS Zvoneček.

/23.-24.05./

Moravská Třebová, festival sborového zpěvu Moravskotřebovské arkády, 9. ročník.

Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na nádvoří zámku. (Martinů, Abazio, Rutter, Orsag etc.). Eliška Vyhnálková, klavír. Adam Ruschka, soprán sólo. Jana Jiráková, sbormistr.

/26.05./

Jihlava, Hotel Gustav Mahler – jarní koncert.

Zvoneček I, Zvoneček II, DPS Zvoneček – koncertní sbor. Jana Jiráková, sbormistr. Anna Baueršímová a Eliška Vyhnálková, Jakub Ruschka – klavírní doprovod. Adam Ruschka – soprán sólo.

Program – Abazio, Martinů, Rutter, Orsag, Kočí, Vičar.

/31.05./

Jihlava, Hotel Gustav Mahler – koncert k výročí Bohuslava Martinů.

Výběr z písní, sborové, klavírní a orchestrální tvorby. Mj. výběr z cyklu Písničky na jednu stránku, kantáta Otvírání studánek.

Eliška Vyhnálková – klavír, Jana Musilová – soprán, Katarína Ruschková – alt, Petr Baueršíma – baryton, Pavel Sedlák – recitace, Sońa Klimentová a Martina Knorrová – housle, Jiří Hušek – viola, DPS Zvoneček Jihlava (sbm. Jana Jiráková), Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák – dirigent, průvodní slovo.

/13.06./

Telč, kostel Jména Ježíš – Musica sacra über die Grenzen, 14. ročník česko-rakouského festivalu.

Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Jana Jiráková, sbormistr. Program: Abazio, Händel, Martinů, Rutter, Orsag, Kočí.

/24.-25.10./

Chaloupky 2009 – víkendové soustředění koncertního sboru (24.- 25.10. 2009).

/20.11./

Jihlava, chrám sv. Jakuba Většího – natáčení pro TV dokument o Gustavu Mahlerovi režiséra Petra Ruttnera (chlapecká část koncertního sboru).

/10.12./

Jihlava – Lesnov, Domov pro seniory. Vánoční vystoupení.

Eva Klementová, klavírní doprovod. Katarina Ruschková a Magdalena Kolářová, zobcové flétny. Adama Ruschka a Pavel Jirák, housle. Kamil Kubín, kontrabas. Petr Baueršíma, kytara a zpěv. Zvoneček II a DPS Zvoneček Jihlava. Jana Jiráková, sbormistr.

/14.12./

Jihlava – hotel Gustav Mahler – Vánoční koncert.

Na repertoáru mj. Nosek, Mozart, Lennon, Pavlica, skupina Čechomor.

Adam Ruschka, housle. Eva Klementová a Anna Baueršímová, klavírní doprovod. Petr Baueršíma, zpěv a kytara. Kamil Kubín, kontrabas a zpěv. Katarína Ruschková a Magda Kolářová, zobcová flétna. Zvoneček I, Zvoneček II, DPS Zvoneček -koncertní sbor; Jana Jiráková, sbormistr.