Sbormistr

 

Pavel Jirák

Pavel Jirák

Pavel Jirák se narodil v Jihlavě. Základní hudební vzdělání získal v Lidové škole umění ve třídách Karla Prchala (housle) a Josefa Dvořáka (klavír, varhany).

Po absolvování Gymnázia v Jihlavě pokračoval ve studiu historie a hudební vědy (u prof. Jiřího Fukače, prof. Rudolfa Pečmana, prof. Miloše Štědroně, prof. Jiřího Vysloužila a doc. Jana Kostečky) na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

Protože nesměl vykonávat svoji profesi, byl v letech 1979 – 89 zaměstnán v České spořitelně. V roce 1991 složil rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně (PhDr.).

Od středoškolských studií působil v Komorním orchestru Horáckého symfonického orchestru, v orchestru Horáckého divadla a jako varhaník v jihlavských chrámech. V polovině 70. let se díky pochopení sbormistra P. Bohdana Sroky začala jeho téměř dvacetiletá spolupráce s Jihlavským chrámovým sborem, se kterým postupně nastudoval a provedl četná díla z oblasti sakrální hudby (J. Blatný, Z. Blažek, F.X. Brixi, P. Eben, J.B. Foerster, J. Hanuš, G.F. Händel, L. Janáček, V. Kaprál, J. Novák, F. Picka, J.J. Ryba, F.I. Tůma aj.).

Po roce 1990 se zúčastnil odborných seminářů Klubu sbormistrů pod vedením Lubomíra Mátla, Milana Uherka, Lumíra Pivovarského, Romana Válka a Ivana Sedláčka.

První kontakty s Komorním sborem Campanula navázal v roce 1988, kdy na prosincovém vánočním koncertě poprvé řídil část programu. Od roku 1989 se již datuje jeho společná práce s Helenou Zadinovou – Čermákovou ve vedení sboru, která vyústila k převzetí funkce sbormistra od září roku 1990. Pavel Jirák rozšířil pěveckou sestavu sboru na současných téměř 60 členů a zavedl systém dvou zkoušek v týdnu i pravidelnou hlasovou průpravu zpěváků. Obohatil dramaturgii o spolupráci nejen s jihlavskými hudebníky, ale i s profesionálními sólisty a byl jedním z iniciátorů festivalu duchovní hudby Slavnosti varhan v Jihlavě.

V uplynulých letech řídil více jak 300 koncertů Pěveckého sdružení Campanula doma i na jednadvaceti zahraničních zájezdech. Uvedl mimo jiné závažná díla duchovního charakteru (Eben, Fibich, Dvořák, Hanuš, Haydn, Händel, Lukáš, Martinů, Mozart, J. Novák, Pavlica, Puccini, Rutter, Saint-Saëns, Smutný, Tůma, Tučapský, Vivaldi) a přivedl sbor k oceněním i v mezinárodním měřítku.

Je členem organizačního výboru mezinárodního hudebního festivalu MAHLER JIHLAVA – Hudba tisíců a členem kuratoria českorakouského festivalu Musica sacra über die Grenzen.

Sbormistr PhDr. Pavel Jirák je nositelem Ceny města Jihlavy za rok 2000.

e-mail: pavel.jirak@post.cz