Deset let činnosti DPS ZVONEČEK

Myšlenka založit při Pěveckém sdružení Campanula dětský sbor spadá do období jara 1992. Od září téhož roku začalo zkoušet asi 60 dětí ve věku 5 až 12 let v Rodinné škole u Matky Boží (dnes Střední odborné škole sociální). Tehdy se ještě nejednalo o klasický dětský sbor, proto byl v prvním období užíván název Přípravný sbor PS Campanula.

Jeho první veřejné vystoupení se uskutečnilo 14.12. 1992, kdy spoluúčinkoval v pořadu Zvonky Vánoc s PS Campanula v Divadle Na Kopečku v Jihlavě. Zde byl v premiéře uveden cyklus vánočních koled, které pro potřeby sboru upravil Bohdan Sroka a nazval ho „Koledy pro zvonečky“. Nepřímo tak ovlivnil i výběr jména pro dětský sbor, kdy zdrobnělina překladu latinského slova Campanula – Zvoneček – byla použita poprvé 16.3. 1993 při okresní soutěži dětských pěveckých sborů v T-klubu (první zlaté pásmo pro Zvoneček).

Ve školním roce 1993/94 došlo k rozdělení stávajícího tělesa na dvě oddělení podle věku dětí. Dále byla zahájena tradice jarních a vánočních koncertů a poprvé bylo zorganizováno víkendové soustředění v Rančířově. V září 1995 byl již z vybraných nejstarších zpěváků vytvořen sbor koncertní a paralelně dále působí dvě přípravná oddělení. V této podobě pracuje DPS Zvoneček až do dnešní doby. Pod vedením Anny Baueršímové, která je zároveň od počátku klavíristkou všech sborových složek, se formou hry seznamují nejmladší zpěváčci ve věku 5 – 7 let se základními pěveckými návyky a dovednostmi. Dále je prohlubují ve 2. přípravném sboru. Ten řídí již od roku 1993 Petr Baueršíma. V regionální soutěži získal s dětmi dvakrát zlaté pásmo.

Současné koncertní těleso tvoří asi 60 zpěváků ve věku 11 – 16 let. Pravidelně vystupuje nejen v Jihlavě, ale i v dalších místech regionu. Za uplynulých 10 let uskutečnil Zvoneček na 70 koncertů, šestkrát spoluúčinkoval s PS Campanula, v letech 1997 a 1999 zahajoval jihlavský festival Slavnosti varhan. V roce 2000 koncertní sbor vystoupil s pásmem koled společně s profesionálním orchestrem Virtuosi di Praga pod taktovkou dirigenta Oldřicha Vlčka. V regionální soutěži získal dvakrát ocenění ve zlatém pásmu – Jihlava 1995, Znojmo 1999.

Kromě klasických koncertů sbor účinkuje i příležitostně (na vernisážích, výchovných koncertech, v Domově důchodců, pro Klub přátel staré Jihlavy apod.). Za dobu svého působení navázal Zvoneček kontakty i s dalšími dětskými tělesy z regionu (gymnazijní sbory Iuventa a Cantilena z Telče, Dívčí sbor SOŠS z Jihlavy, kapela mladých Tutti a skupina Labyrint z Třeště, dětský sbor Žďáráček ze Žďáru nad Sázavou, flétnový soubor a pěvecký sbor ZŠ Demlova Jihlava, DPS ZUŠ Dačice, DPS Resonance Třebíč, chrámová schola Iuventus Jihlava, flétnové kvarteto ZUŠ Jihlava).

DPS Zvoneček pořádá od roku 1998 v kostele Matky Boží festival Laudes liberorum (Chvály dětí). Sbor příležitostně doprovází klavíristka Eliška Vyhnálková, varhaníci Květa Zažímalová a Petr Sobotka, houslistka Martina Knorrová i řada dalších jihlavských hudebníků.

V květnu 2002 se Zvoneček ve spolupráci s PS Campanula podílel na provedení kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek, začátkem června se s velkým úspěchem zúčastnil mezinárodní přehlídky “Musica sacra über die Grenzen” ve Vídni.

Na jaře roku 2003 sbor navštívil Litevskou republiku a vystoupil na koncertě v sále konzervatoře v Klaipédě.

V roce 2005 sbor úspěšně reprezentoval kraj Vysočina na Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově.

DPS Zvoneček řídí od jeho založení Jana Jiráková, která se sborem nastudovala více než 150 skladeb. Z rozsáhlejších např. B. Britten: Missa brevis in D, P. Eben: Truvérská mše, výběr z Michnovy České mariánské muziky, A. Tučapský: Missa de angelis, V. Trojan: Vánoce, Podvedený Turek – scénické provedení). Od roku 1992 prošlo všemi odděleními sboru přibližně 300 dětí. V posledních letech již začínají přecházet nejlepší zpěváci do Pěveckého sdružení Campanula, čímž se naplňuje záměr výše jmenovaných sbormistrů: vytvořit systém přirozené sborové výchovy od raného věku do dospělosti. Deset let činnosti DPS ZVONEČEK