Historie

V dubnu roku 1984 uplynulo 10 let od založení, v té době již neexistujícího, Pěveckého sboru Mír při jihlavském gymnáziu, který vedla prof. Marie Kubová. Na vzpomínkovém setkání téměř 40-ti bývalých zpěváků se zrodila myšlenka opět se scházet při společném zpívání, popřípadě založit nový pěvecký sbor.

Od podzimu 1984 přichází hrstka nadšenců do Domu kultury ROH v Jihlavě. Zpívají se hlavně písničky s kytarou a debatuje se o tom, kdo by se měl ujmout vedení zkoušek a nácviku nových skladeb.

Na jaře roku 1985 se skupinka zpěváků rozrostla na počet asi 15-ti členů. Přichází i Helena Zadinová, která po dobu svých vysokoškolských studií působila ve smíšeném sboru Academiachor Praha. Protože stále chyběl sbormistr, podlehla Helena Zadinová tlaku svých přátel a rozhodla se nacvičovat první vícehlasou skladbu (Thoinot Arbeau: Pavana).

Od září roku 1985 lze datovat pravidelnou práci sboru.

Ing. Helena Zadinová – Čermáková stála u zrodu malého pěveckého tělesa, převzala řízení zkoušek a začala se systematickým studiem jednodušších kompozic a úprav lidových písní. Zakládající členka Irena Hroudová vstoupila do historie sboru jako autorka jeho jména – CAMPANULA (tj. latinsky zvonek).

Na podzim roku 1985 zřizovatel Dům kultury ROH název nového pěveckého sboru schválil a tak Komorní smíšený pěvecký sbor CAMPANULA při DK ROH Jihlava oficiálně zahájil činnost.

První veřejné vystoupení sboru se uskutečnilo 30.05.1986 v Lukách nad Jihlavou. Zpravodaj města Jihlavy 1987/1 přinesl v kulturní rubrice oznámení prvního koncertu Komorního smíšeného pěveckého sboru CAMPANULA v Jihlavě. Program Novoročního koncertu 01.01.1987 na schodišti Domu kultury ROH byl na svou dobu zajímavě a odvážně sestaven z úprav lidových písní, skladeb ze 17. století a vánočních koled evropských národů.

Přestože tento první jihlavský koncert zazněl ještě bez většího zájmu jihlavské veřejnosti, ale již pod dozorem inspektorky MěNV pro kulturu, vykonala zakladatelská sestava sboru důležité kroky nového pěveckého života.

Od 1. září 1990 přebírá funkci sbormistra Komorního smíšeného sboru Campanula Pavel Jirák.

5. listopadu 1990 sbor ukončil činnost pod Domem kultury v Jihlavě, zkoušky sboru pokračují v ZŠ Havlíčkova díky pochopení pana ředitele Macka.

26.3. 1991 Ministerstvo vnitra registruje občanské sdružení Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, vypracovány první stanovy a organizační řád sboru.

Od ledna 1993 získal sbor s pomocí prof. Bohdana Sroky, ředitele Střední odborné školy sociální u Matky Boží, zkušebnu v objektu minoritského kláštera v Kosmákově ul. č. 45.

19.9. 2015 valná hromada sdružení schválila nové stanovy spolku, DPS Zvoneček přestává být organizační složkou sboru a vydává se cestou k získání vlastní právní subjektivity nového spolku.

19.11. 2015 byl usnesením Krajského soudu v Brně ve spolkovém rejstříku, oddíl L, vložka č. 925 vymazán název Pěvecké sdružení Campanula a zapsán nový název sboru Pěvecké sdružení Campanula, z.s.

Předsedové Pěveckého sdružení Campanula Jihlava

Josef Vaněk (1991 – 1993)
Nina Hunalová (1994)
Pavel Sedlák (1994 – 1997)
Petr Bambula (1997 – 2001)
Ing. Václav Jirka (2001 – 2004)
Libuše Leskovská (2004 – 2005)
Ing. Václav Jansta (2005 – 2009)
Martina Fejtová (2009 – 2012)
Ing. Katarína Ruschková (2012 – 2020)
Martin Mikeš (2020)

Almanach 15 let Almanach 20 let