Kronika 2014

/06.01./

Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie
Tříkrálová bohoslužba – hudební doprovod

Program: vánoční písně z barokních kancionálů, Leonido Abazio – Missa
Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Eliška Vyhnálková, varhanní doprovod
Jana Jiráková, sbormistr

/27.04./

Telč – Staré Město, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Děti pomáhají dětem – benefiční koncert

Dětský pěvecký sbor TELČísla ZUŠ Telč (Pavel Salák)
varhaníci ZUŠ Telč
žáci pěvecké třídy ZUŠ Telč (Eva Pavlíková)

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Jana Jiráková, sbormistr
Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod

Händel, Martinů, Abazio, Rutter

/28.04./

Jihlava, chrám Nanebevzetí Panny Marie.
Laudes liberorum (Chvály dětí), 17. ročník regionálního setkání mladých zpěváků a hudebníků s duchovní hudbou.

Pěvecký sbor MUSICA ZUŠ Hořice (Ivana Václavů)
Žáci pěvecké třídy ZUŠ Telč (Eva Pavlíková)
Flétnový soubor ZUŠ Hořice (Ivana Václavů)
Dětský pěvecký sbor TELČísla ZUŠ Telč (Pavel Salák)
Dětský pěvecký sbor ZVONEČEK Jihlava (Jana Jiráková)
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava (Pavel Jirák)

Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod
Händel, Abazio, Rutter

/27.05./

Jihlava, Hotel Gustav Mahler – jarní koncert.

Zvoneček I, Zvoneček II, DPS Zvoneček – koncertní sbor.
Jana Jiráková, sbormistr

Anna Baueršímová, Eliška Vyhnálková a Pavel Jirák, klavírní doprovod
Petr Baueršíma, kytara
Kateřina Čermáková, Veronika Majerová, Jana Prajslerová, soprán sólo
Adéla Kulhánková, Anežka Vlachová, alt sólo

Program – Händel, Abazio, Martinů, Orszag, Hurník, Hanžlík – minioperka Zvířátka a loupežníci.


/08.06./

Jihlava, velká gotická síň radnice
Koncert NEKAMENUJTE PROROKY k Roku české hudby

Bohuslav Martinů – Písničky na jednu stránku
Bohuslav Martinů – Otvírání studánek

Eliška Vyhnálková, klavír
Martina Kolářová, soprán
Denisa Brožová, alt
Petr Baueršíma, baryton
Pavel Sedlák, recitace
Soňa Klimentová a Martina Knorrová, housle
Jiří Hušek, viola

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Jana Jiráková, sbormistr

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, ženský sbor

Pavel Jirák, sbormistr


/14.06./

Památník Lidice
Světlo za Lidice – 8. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Eliška Vyhnálková, klavír
Jana Jiráková, sbormistr

Händel, Rutter

společné vystoupení se zpěvačkou Leonou Machálkovou

/18.-19.10./

Chaloupky 2014 – víkendové soustředění koncertního sboru (18.- 19.10. 2014)

/14.12./

Vyskytná nad Jihlavou, kostel sv. Vavřince
Vánoční zpívání

Pěvecký sbor ZŠ Vyskytná nad Jihlavou
Petr Baueršíma, sbormistr

Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava
Jana Jiráková, sbormistr

Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod
Petr Baueršíma, kytara a zpěv

Program – Bach, Czok

/15.12./

Jihlava, Hotel Gustav Mahler
Vánoční koncert

Program: Bach, Clérambault, Czok, Linek, Uhlíř – Svěrák.

Anna Baueršímová a Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod
Petr Baueršíma, zpěv a kytara
Martin Baueršíma, basová kytara
Adam Ruschka, housle

Zvoneček I
Zvoneček II
Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava

Jana Jiráková, sbormistr