Kronika 2010

/19.-21.03./

Chaloupky, víkendové soustředění 19.03. – 21.03. 2010.

/25.04./

Unterdürnbach (A) – 24. zahraniční koncertní cesta sboru.

Farní kostel sv. Maří Magdalény – koncert k 900. výročí založení obce. Franz Hofstötter, tenor (A). Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Sobotka, varhany. Pavel Jirák, sbormistr.

/14.05./

Jihlava, gotický sál radnice – Národní zahájení Festivalu muzejních nocí.

Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Pavel Jirák, sbormistr.

/25.05./

Jihlava, gotický sál radnice – hudební festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2010. Festivalový koncert Martinů – Otvírání studánek.

Eliška Vyhnálková, klavír. Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Denisa Brožová, alt. Petr Baueršíma, baryton. Pavel Sedlák, recitace. Soňa Klimentová a Martina Knorrová, housle. Jiří Hušek, viola. Dětský pěvecký sbor Zvoneček Jihlava, sbormistr Jana Jiráková. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/30.05./

Pulkau, Retz (A) – mezinárodní festival Musica sacra über die Grenzen, 15. ročník. 25. zahraniční cesta sboru. Biebl, Bruckner, Thompson, Miškinis, Mendelssohn, Lagrange. Pavel Jirák, sbormistr

/06.06./

Jihlava, minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Wolfgang Amadeus Mozart – Missa brevis in G, KV 49. Bach, Bruckner, Martinů, Blahnik, Thompson, Mendelssohn, Kedrov, Biebl, Miškinis. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Sobotka, varhany. Malý komorní orchestr Jihlava, Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák, dirigent.


/25.07./

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího – doprovod poutní mše při příležitosti otevření chrámu po ukončení první etapy rekonstrukce interiéru. Petr Sobotka, varhany. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, prázdninová sestava. Pavel Jirák, sbormistr.

/25.08./

První zkouškou po prázdninách sbor zahájil 26. rok své činnosti.

/29.08./

Polička, kostel sv. Jakuba – vzpomínkový koncert k výročí úmrtí Bohuslava Martinů (v rámci Roku Bohuslava Martinů v Poličce). Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Petr Baueršíma, bas. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/21.09./

Muzeum Vysočiny Jihlava – přednáška Ohlédnutí sbormistra Pavla Jiráka (Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 – 2010).

/23.-28.09./

Le Mans (Francie) – 26. zahraniční koncertní cesta sboru (23. – 28.09.). Katedrála St. Julien – koncert sakrální hudby (25.09.), doprovod nedělní bohoslužby (26.09.). Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, varhany. Pavel Jirák, sbormistr.

/09.10./

Jezdovice (JI) – svěcení obecního znaku a praporu, představení sochy horníka. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sestava. Pavel Jirák, sbormistr


/27.11./

Stonařov, kostel sv. Václava – koncert “Advent s Campanulou”.

Eliška Vyhnálková, varhanní doprovod. Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, sbormistr Pavel Jirák.


/29.11./

Jihlava, gotický sál radnice – koncert Advent s Campanulou a Zvonečkem.

Martina Kolářová a Jana Musilová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Martina Knorrová a Adam Ruschka, housle. Klára Kodetová, violoncello. Kamil Kubín, basová kytara a tenor. Petr Baueršíma, kytara a bas.

DPS Zvoneček a PS Campanula. Pavel a Jana Jirákovi, sbormistři.


/03.12./

Muzeum Vysočiny Jihlava – slavnostní vernisáž výstavy “Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 – 2010” k 25. výročí založení sboru.

/08.12./

Jihlava, gotický sál radnice – koncert pro firmu TESLA Jihlava a.s. v rámci slavnostního večera mj. za účasti majitele firmy, primátora Ing. Vymazala a dalších.

Martina Kolářová, soprán. Katarína Ruschková a Hana Zábranská, alt. Václav Polanský, tenor. Eliška Vyhnálková, klavírní doprovod. Pěvecké sdružení Campanula Jihlava.
Pavel Jirák, sbormistr.

/26.12./

Jihlava, chrám sv. Ignáce z Loyoly – vánoční koncert k 25. výročí založení sboru.

Petr Eben – Vesprae. Jiří Pavlica – Missa brevis. Vittoria, Jan Novák, Herbeck, Biebl, Rutter, koledy. Pavla Vejmelková, soprán. Marek Olbrzymek, baryton. Petr Sobotka, varhany. Malý komorní orchestr Jihlava a jeho hosté, Pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Pavel Jirák, dirigent.