Napsali o nás

Velkolepý návrat Campanuly na Štěpána: po tříleté odmlce se sbor vrátil s Pavlicou.

Vánoční koncert v Jihlavě 26.12. 2022

Jihlavské listy 30.12. 2022 – Jiří Varhaník

Milá Lenko (Kratochvílová),

poděkování patří vám všem za krásný večer. Jste obdivuhodní, tak velký počet lidí věnuje svůj čas pro potěchu nás všech. Byl to krásný zážitek. Jsem ráda, že se vám v Okříškách líbí. Musíte přecházet, ale to zázemí pro vás je na zámku příjemnější, než někde v koutku v kostele.

Mějte se moc krásně a ať vám to v Campanule krásně zpívá pro radost nám všem.”

Adventní koncert v městysi Okříšky 09.12. 2022, paní místostarostka

Radmila MaláVážený pane doktore! Jsem nadšen z výkonu PS Campanula, mj. z promyšleného sestaveného programu. Zvláště děkuji za Kyptu. Máte v souboru tak dobrou zpěvačku, která zcela nahradila onemocnělou profesionálku. Upřímně Vám děkuji za zajištěný dovoz a službu členek sboru stařešinovi. Srdečně zdravím Vás i sbor a přeji hodně úspěchů v další činnosti. Ladislav Fučík

Vánoční koncert 26.12. 2018 (J. E. Kypta – Pastorální mše česká do A
doc. PhDr. Ladislav Fučík – , 28.12. 2018


Dear Pavel,

I would like to thank you for the wonderful weekend we spent together in Savigliano and for the outstanding performance of your choir.
We where more then honoured by your invitation to sing the Biebl’s Ave Maria with your group. This was for us one of the more touching and inspiring moment of our singing carrier…!
On behalf of the Sweet Seven and myself, I would like to thank you so much for this gorgeous and unexpected gift !
Wishing you all the best of everything,

Erio Frosi
Président

SWEET SEVEN, Chateauneuf de Grasse (F)

Rassegna Internazionale di Canto Corale, Savigliano (I)
Errio Frossi – Sweet Seven, Chateauneuf de Grasse (F), 13.06. 2016


Česká liturgická píseň ve skvělém podání Campanuly

Ve středu 28. května vystoupilo v rámci festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2014 jihlavské Pěvecké sdružení Campanula ve spolupráci s varhaníkem Petrem Sobotkou a sólisty za řízení sbormistra Pavla Jiráka.
Koncertem v kostele sv. Jakuba Většího se sbor po dramaturgické stránce připojil k Roku české hudby a připomněl inspirační vztah Gustava Mahlera k českému hudebnímu prostředí. Mimořádně vydařený koncert uvedl muzikolog a sbormistr Pavel Jirák zamyšlením nad programovými průsečíky a především zmínil působení “genia loci” na Gustava Mahlera, který se v dětství ve zdejším chrámu seznámil s katolickým mešním repertoárem jako budoucím inspiračním zdrojem.
Poctou skladateli a varhaníkovi Petru Ebenovi zahájila Campanula promyšleně sestavený program. Vesperae in festo Nativitatis Beatae Mariae Virginis napsal Eben v okupačním roce 1968 na zakázku pro montserratský klášter. Tato zhudebněná mariánská večerní modlitba zaujala vnímavé posluchače melodickým sborem na katalánský text kontrastujícím s hráčsky náročným varhanním partem s disharmonickými pasážemi, kterého se zkušeně ujal Petr Sobotka. Zpěváci včetně sólistů Martiny Kolářové a Petra Baueršímy si jednotně poradili s častými sykavkovými závěry a celkový zvuk sboru byl svěží a projasněný. Nádherně klenutým ženským sborem v úvodu skladby Zdeňka Lukáše Pater noster, op. 263 pokračoval liturgický ráz večera. V následném Zvěstování z cyklu Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů se potvrdila zvuková vyváženost jednotlivých hlasových skupin sboru, které si v rozléhajícím se echu předávaly narůstající téma i souzněly průzračným vícehlasem. Výběr z rozjímavého cyklu Pěti postních motet Antonína Tučapského předjímal programový vrchol. Zřejmě v jihlavské premiéře nastudovalo těleso Stabat Mater, op. 56 pro smíšený sbor a varhany z prvního tvůrčího období Josefa Bohuslava Foerstra, kterého pojilo i přátelství s Gustavem Mahlerem. V meditativním opusu srovnatelným s dílem Dvořákovým se střídaly velkolepé plochy s intimním přednesem především vynikající tenorové skupiny. Všem zúčastněným se podařilo vykouzlit nadpozemskou atmosféru plnou pokory a porozumění, za kterou si vysloužili dlouhý potlesk i upřímná slova uznání.

Hudební festival Hudba tisíců – MAHLER JIHLAVA 2014
Mgr. Jana Součková – Hudební rozhledy č. 8/2014 – Mahler Jihlava 2014, 2014


“Hledání vztahu Martinů a Mahlera se zdařilo. Jihlavské Pěvecké sdružení Campanula a koncertní Dětský pěvecký sbor Zvoneček, řízené Pavlem a Janou Jirákovými, se vyrovnaly s náročnými podmínkami. Za program z díla Bohuslava Martinů je odměnil aplaus gotické síně radnice, kde se pro enormní zájem publika přidávaly desítky židlí. Sbormistr Jirák osobně koncert uvedl hledáním až nečekaných paralel a vazeb Martinů na Mahlera a na Vysočinu.”

Hudební festival MAHLER JIHLAVA 2010 – koncert “Bohuslav Martinů” 25.05. 2010
Jiří Varhaník – Jihlavské listy , 28.05. 2010


“…v programu vystoupila Jihočeská komorní filharmonie řízená Stanislavem Vavřínkem a Pěvecké sdružení Campanula z Jihlavy – skvělým způsobem ho připravil jeho šéf dr. Pavel Jirák…”

Hudební festival MAHLER JIHLAVA 2009 – závěrečný koncert 25.06. 2009 (Zelenka – Magnificat in D, Mozart – Korunovační mše)
dr. Jiří Štilec, ředitel festivalu – Jihlavské listy, 30.06. 2009


” … v překvapivě živé a plasticky vedené synergii dokonale profesionálně připraveného sboru… působivá citlivě proměnlivá dynamika orchestru i sboru zohledňující sólové hlasy překvapila a nadchla publikum natolik, že zůstalo po doznění díla jakoby v povzneseném vytržení a očekávání, než spustilo dlouhý děkovný potlesk. “

Mozart – Requiem, 05.11. 2006
Rafael Brom – Hudební rozhledy č. 12/2006 – Mahler Jihlava 2006,


“Nová nahrávka Campanuly, vydaná v roce dvacátého výročí vzniku sboru, se poslouchá doslova jedním dechem. S opodstatněným očekáváním se proto lze těšit na další projekty tělesa, jehož výkony a dramaturgická orientace patří v současnosti k tomu nejlepšímu, co lze na širší české sborové scéně slyšet.”

MYSTERIUM. Modern sacred choral music (druhé profilové album sboru)
Erika Smithová – Hudební rozhledy č. 1/2006, 2006


“Druhou dekádu své činnosti slaví jihlavské Pěvecké sdružení Campanula. V neděli se sbor představil špičkovým slavnostním koncertem duchovní hudby, který znovu jen potvrdil vysokou úroveň tohoto tělesa, které se s Dr. Pavlem Jirákem včele zcela bez obav může postavit vedle těch nejlepších, včetně profesionálních. A jestli tentokrát kostel nebyl nabitý tak úplně k prasknutí, jak bývá na Campanulu obvykle zvykem, pak se nenechme mýlit – tak slušná návštěva, jaká se sešla v chrámu uprostřed vylidněného a horkem paralyzovaného města, jen svědčí o tom, že síla “zvonu Campanula” svolává své příznivce s účinností nezmenšenou. Jihlavskou kulturní scénu si už bez Campanuly prakticky nelze představit. Patří k těm největším hodnotám, které město má. K dvacetinám lze popřát tomuto velkému “jihlavskému zvonu” jen jediné. At´ nejsou ani zdaleka jubileem posledním a at´ se mu v přípravném sboru rozeznívají pod rukama Jany Jirákové desítky nových, čistě znějících “zvonečků”. Že tomu tak bude, nemám obavu.”

Koncert k 20. výročí založení sboru, 29.05. 2005 – chrám sv. Ignáce v Jihlavě
Jiří Varhaník – Síla zvonu – Jihlavské listy, 31.05. 2005


“Strhující zážitek připravilo pro letošní vánoční svátky Pěvecké sdružení Campanula. V zaplněných kostelích v Jihlavě a Třešti uvedlo spolu s hosty svůj program s dramaturgií postavenou tentokrát na soudobé vánoční hudbě…Už v sobotu ovšem Campanula a její hosté strhli publikum v Třešti a nepochybně připravili jeden z nejsilnějších zážitků, jaký vůbec zdejší kostel hostil…Koncert u sv. Ignáce byl nejen nejsilnějším kulturním zážitkem letošních Vánoc na Jihlavsku, ale i skvělou pozvánkou do sboru Campanula.”

Vánoční koncert, 25.12. 2004 – chrám sv. Kateřiny v Třešti, 26.12. 2004 – chrám sv. Ignáce v Jihlavě
Jiří Varhaník – Sbor Campanula a jeho hosté uvedli strhující koncert – Jihlavské listy, 28.12. 2004


“Měl jsem pocit, že jsem součástí něčeho opravdu velikého. Byl to nečekaně krásný zážitek nejen proto, že všichni zpívali s intuicí dobrých a zapálených amatérů, ale protože jsem měl pocit, že se děje Událost, že pro všechny ty diváky je to výjimečná chvíle, že i sboristé jsou št´astni a že pan sbormistr je člověk přesně na svém místě – trochu příliš skromný, ale vpravdě zapálený a velmi vzdělaný. Osobnost pracující s noblesou a poctivostí, historicky velmi dobře zorientovaná, která kolem sebe vytváří jakýsi ostrůvek “pozitivní kulturní deviace”. Svými nároky na okolí významně ovlivňuje rozlišování kvality v oboru, kterému se věnuje.”

Koncert “Česká barokní a soudobá duchovní hudba”, chrám sv. Ignáce v Jihlavě, 7.11. 2004
Čeněk Svoboda – sbormistr Collegium 419 Praha – korespondence, 2004


„Sbor existuje od roku 1985, Pavel Jirák stojí v jeho čele od roku 1990 a za ty roky práce a spolupráce dosáhli úrovně, která obstojí i v největší konkurenci. Na festivalu Campanula se svým dirigentem představovala hlavní umělecký vklad domácího původu a tuto svoji úlohu splnila znamenitě. Hned tak se nepotkáte se sborem, kterému opravdu rozumíte každé slovo. Neobvyklé také bylo, jak Jirák dokázal využít handicap prostoru s dlouhým dozvukem k výrazovým zvláštnostem a často se zvukem i trochu v závěrech čaroval. (To samozřejmě předpokládá zcela dokonalé ladění). Znamenitý večer Campanuly mne příjemně, ale přece jen trochu zaskočil, pro ty, kteří sbor sledují déle, nebyl žádným překvapením. Domácí i zahraniční úspěchy a výsledky tohoto tělesa v soutěžích a konečně i CD nahrávky říkají jednoznačně, že nejen hokej, ale i Campanula je význačným a důstojným reprezentantem Jihlavy a kraje Vysočina. Posluchač si to uvědomí snadno, měli by na to však pamatovat také ti, kteří odměřují z nebohatého měšce dotací na činnost.”

Sborový koncert 7.9. 2002 na 1. ročníku hudebního festivalu “MAHLER-JIHLAVA 2002” v chrámu Povýšení sv. Kříže
Jan Šmolík – Mahler Jihlava 2002 – Hudební rozhledy č. 10/2002, 2002


„A tak nejvíce příznivý dojem z festivalu v nás zanechává nadšení organizátorů, kteří se nenechávají odradit menší účastí návštěvníků, a pak především předkládaná hudba: Mahlerova a ta další, třebas v podání sboru Campanula, který svým sobotním koncertem potvrdil, že je ozdobou Jihlavy.”

Koncert v rámci 1. ročníku hudebního festivalu “MAHLER-JIHLAVA 2002”, 7.9.2002
Petr Klukan – Festival – Jihlavské listy, 10.9.2002


„Musím poděkovat jihlavskému sboru Campanula, doktoru Jirákovi a Malému jihlavskému komornímu orchestru za to, jaký nám připravili krásný duchovní a hudební zážitek. Lat’ka, kterou hned v úvodu festivalu nastavoval dirigent Leoš Svárovský a pražští symfonikové, byla nastavena skutečně velmi vysoko. Jsem rád, že festival v tak vysoké kvalitě pak i pokračoval.”

Vystoupení Jiřího Štilce z pražské agentury Arcodiva a organizačního výboru hudebního festivalu “MAHLER-JIHLAVA 2002” při vernisáži výstavy soch Olbrama Zoubka v Jihlavě dne 7.9. 2002
In: Mahlerova tvorba hledí vzhůru – Jihlavské listy, 13.09.2002


„Nejsem fyziolog, ale jsem přesvědčen, že je něco očistného v lidském zpěvu,” uvedl mj. Petr Eben ve svém přání k výročí jihlavské Campanuly a zdůraznil kvality sboru a vděk k práci jeho členů i k městu, které podporuje v materialistické době fenomén sborového zpěvu. Radost nad prací Campanuly neskrýval skladatel světového jména svým výrazem ani během ovací při pátečních oslavách Campanuly a hudby jako takové.”

Slavnostní koncert k 15. výročí založení sboru, 19.05.2000
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 23.05.2000


„Jsem nadšen krásným provedením, srdečně děkuji.”

zápis hudebního skladatele Petra Ebena po uvedení jeho Mariánských nešpor 19.05.2000 v Jihlavě


„Zpěv, tehdy umocněn prostředím lesa a atmosférou červnového dopoledne, uchvátil všechny přítomné posluchače a překvapil i samotné zpěváky. Ještě dodnes vzpomínají účastníci, věřící i nevěřící zvědavci, kterých se sešlo na tři stovky, na krásný zážitek z nevšední události. Vzpomínám si živě i já na komplikovaný přívod elektřiny k hudebním nástrojům až od čtvrt kilometru vzdálené hájenky i na příjezd jednoho ze zpěváků na kole až z Třeště. Většina zpěváků však tehdy přijela vlakem a došla na místo konání urousána, ale včas. Bylo to nádherné a sváteční dopoledne. Všem za to dík!”

vzpomínky na poutˇ u kapličky sv. Antonína na Rounku v červnu 1997
in: Ladislav Vilímek – Zpívání v zeleni stromů – Internetový deník Regionalist, 2000


„Nedělní podvečerní koncert Campanuly byl jistě vrcholem letošního kulturního vánočního programu v Jihlavě.“

Vánoční koncert v Jihlavě, 26.12.1999
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 28.12.1999


„Jsem mile potěšen, že i mimo Prahu existují tělesa s tak pevným a solidním zázemím a vedením.“

korespondence, 15.11.1999
Alexandr Sedláček – sólista opery, Praha,


„ Váš sbor pokládám za velmi kvalitní, proto se domnívám, že jeho účast na zahraničních festivalech je žádoucí a potřebná v zájmu reprezentace našeho státu.“

korespondence, 11.11.1999
PhDr. Jaroslava Modrochová – ARTAMA Praha,


„ Děkuji za Vaše CD, udělal jste mi velikou radost ! Váš sbor se mi velmi líbí, děkuji Vám všem za provedení a zdravím všechny spolupůsobící.“

korespondence, 09.08.1999
Eliska Novak – manželka hudebního skladatele Jana Nováka, 1999


„Dvořákova Lužanská mše ve vrcholném provedení jihlavské Campanuly, řízené P. Jirákem a doprovázené E. Kabíčkovou, pak byla silným finálem celých letošních Slavností.“

VIII. Slavnosti varhan, Jihlava, 02.06.1999
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 08.06.1999


„Rád se s Vámi setkávám, protože Vaše koncerty jsou pro posluchače vždy krásným zážitkem.“

korespondence, 25.02.1999
Prof. Petr Eben – hudební skladatel,


„Výkon sboru pod Jirákovým vedením splnil všechna očekávání – vedle stylového rozlišení nechyběla propracovanost detailů, přesné frázování, intonační jistota a především působivost výrazu, založená na zřetelných konturách a na promyšleném dynamickém propracování skladby i vyváženosti sborových hlasů.“

mezinárodní festival Krajina hudby, Telč, 25.07. 1998
PhDr. Petr Koukal – Opus musicum 4-5, 1998


„Vážení přátelé, Váš kompaktní disk mi udělal velikou radost. Vím, že „Salve Regina“ je sbor náročný na intonaci i rytmus, ale ve Vašem provedení nemám, co bych vytknul. Také výrazově je sbor velmi přesvědčivý. Je zřejmé, že Váš sbor je v současné době ve vynikající formě.“

korespondence, 13.07.1998
Prof. Petr Eben – hudební skladatel, 13.07.1998


„…zatímco pak pěvci Campanuly už za velkého aplausu publika sestupovali po schodech na děkovačku do chrámové lodi, přidali trubači s Vladimírem Roubalem na závěr ještě jednou Charpentierovo emotivní Prélude z úvodu koncertu a kostelem se ozvalo spontánní «bravo».“

VI. Slavnosti varhan, 04.06.1997
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 06.06.1997


„…stane-li se někdo natolik dobrým, že ho jsou plné stránky tisku, začíná brát okolí jeho úspěchy za samozřejmé, naprosto běžné a nikterak překvapivé. Tak trochu se možná ztrácí fakt, že udržet se na dosažené úrovni je nejen nelehké, ale často podstatně těžší, nežli samotné budování pozice.“

komentář „Campanula už za plotem“
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 12.12.1995


„Dirigent PhDr. Pavel Jirák mohl svému sboru po provedení oratoria Stabat Mater na výročním koncertu minulý víkend ve sv. Ignáci spokojeně pokynout. V řadách účinkujících se v této neopakovatelné atmosféře objevily na tvářích i slzy dojetí.“

Slavnostní koncert k 10. výročí založení sboru, 21.05.1995 v Jihlavě
Jiří Varhaník – Jihlavské listy, 26.05.1995


„Váš podvečerní koncert o druhém vánočním svátku v chrámu sv. Ignáce svědčil o Vašem skvělém umění. Věřím, že nejen ve mně zesílil hluboký pocit prožitku letošních bílých Vánoc, které jako by vypadly ze starých obrázků. Přijměte za to můj vřelý dík.“

Vánoční koncert, 26.12.1994 v Jihlavě
RNDr. Petr Klukan – Jihlavské listy, 30.12.1994


„Campanula nepřekvapila, což jest v tomto smyslu kritika s nejvyšším bodovým hodnocením.“

Vánoční koncert, 26.12.1994 v Jihlavě
Jana Pechová – Facta, 28.12.1994


„Stejně tak jako skladba programu je hodna ocenění i vysoká interpretační úroveň Campanuly, a to nejen pro dokonalé technické zvládnutí zpívaných děl, ale především pro vskutku krásný přednes, který může přinést jen pilné, poctivé studium spolu s hlubokým prožitím a pochopením díla.“

Přátelský koncert, 11.11.1994 v Třebíči
-rn- – Horácké noviny Třebíč, listopad 1994


„Stejně jako vloni vyznačovalo se provedení skladeb tímto tělesem všestrannou precizností – dokonalou intonační čistotou, stylovostí, propracovaností frází a vyrovnaností hlasů. Nad jiné nutno ocenit čistotu a barvu sopránů ve vysokých hlasových polohách.“

II. Slavnosti varhan v Jihlavě, 13.06.1993
Mgr. Antonín Nosek – Jihlavské listy, 22.06.1993


„Jihlavský sbor Campanula se sbormistrem dr. Pavlem Jirákem byl asi největším překvapením festivalu – pro veřejnost i pro odborníky.“

XXXV. ročník FSU v Jihlavě, 15.11.1992
Doc. Dr. Ladislav Fučík – Jihlavské listy, 20.11.1992


„Bohoslužba byla doprovázena latinskou mší novoříšského rodáka, hudebního skladatele Jana Nováka, žáka Bohuslava Martinů, a to ve vysoce kvalitním a s ohledem na interpretační náročnost díla skutečně perfektním provedení jihlavského sboru Campanula pod vedením dr. Jiráka. Na Vysočině vyrůstá prvotřídní sborové těleso.“

otevření expozice „Antonín a Pavel Vraničtí-dokumenty života a díla“ v Nové Říši 19.09.1992
Dr. Stanislav Tesař – Listy jihozápadní Moravy, 23.10.1992


„Tak jsme se přece dočkali ! Nejen Vánoc, ale i mladého a perspektivního 42 členného smíšeného sboru, na který nejen Jihlava, ale celá pěvecká obec takřka dvě desítky let čekala.”      „Co ale zvláště vyzařuje z Campanuly ? Je to radost ze zpívání, chuť zpívat sobě i druhým pro radost, potěšení… A tento poznatek jsme si právě odnášeli z vánočního koncertu.“

Vánoční koncert 13.12.1991
doc. Dr. Ladislav Fučík – Jihlavské listy, 20.12.1991