Kronika 2021

/01.01./

Rok 2021, v pořadí 36. rok existence sboru, začal pokračujícím a několikrát prodlouženým nouzovým stavem a po Vánocích 2020 vyhlášeným nejpřísnějším stupněm 5 systému PES epidemiologických opatření v trvající pandemii covid 19.

Stále od 5.10. 2019 není možné hromadně zkoušet a koncertovat.

Činnost sboru de facto zastavena v březnu 2020, resp. od 5.10. 2020.

/10.02./

Sbormistr prof. Jiří Kolář si pro zvukový archiv díla Jana Hanuše vyžádal sborovou nahrávku cyklu Tři postní motetina z roku 2005 (CD Mysterium).

/01.03./

Reprezentativní publikace Náš svět ATT 03/2021 v sekci ATT podporuje uveřejnila medailon Pěveckého sdružení Campanula Jihlava.

/09.06./

V souladu s aktuálním vládním nařízením proběhla první zkouška – dělená zkouška ženského sboru, 16.06. potom dělička mužského sboru a konečně 23.06. první společná zkouška po coronaviru, poslední před prázdninami.

/25.06./

Předprázdninové setkání členů sboru na zahrádce restaurace Bílý Mák v Jihlavě.

/27.06./

Brtnice, farní kostel sv. Jakuba

Hudební doprovod nedělní mše sv. za účasti zástupců rodu Collalto.

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, komorní sestava
Pavel Jirák, sbormistr a varhanní doprovod

/27.08./

Rantířov, Hospoda U Tomáše
Prázdninové setkání členů sboru

/01.09./

První zkouška sboru po nucené dlouhodobé nečinnosti z dúvodu epidemie covidu.

Zahájena 37. sezóna existence sboru.

/13.11./

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Podzimní koncert s hostem (Santini Telč)
Antonín Dvořák – Mše D-dur “Lužanská”, op. 86

Smíšený pěvecký sbor Santini
Anežka Tichá, sbormistr

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava
Pavel Jirák, sbormistr
Petr Sobotka, varhany

/26.11./

Vzhledem k nouzovému stavu od 26.11. vyhlášenému na 30 dní, neočkovaným a dalším možným nemocným zpěvákům, rozhodnuto opět zrušit vánoční koncert 26.12. 2021 v chrámu sv. Ignáce a přerušit zkouškovou činnost zatím do konce roku.

/07.12./

Ing. Martin Jirka, Ph.D. částečně zprovoznil nový web sboru, který ještě bude finalizován. Starý web se všemi daty a fotkami byl zálohován.

/23.12./

V Jihlavě podlehla covidu prof. Marie Kubová, bývalá sbormistryně gymnaziálního sboru Mír, jehož někteří členové později v roce 1984 – 1985 stáli u formování komorního sboru Campanula, založeného v roce 1985 pod hlavičkou DKO Jihlava.

/26.12./

Podruhé (2020, 2021) se v návaznosti na covidová opatření neuskutečnil, ač byl od září připravován, tradiční vánoční koncert sboru v chrámu sv. Ignáce z Loyoly.

/30.12./

Jihlava, farní kostel sv. Jakuba Většího

Poslední rozloučení s prof. Marií Kubovou.

Sestava zpěváků PS Campanula a JSPS Melodie zazpívala Mozartovo Ave verum Corpus (řídil Pavel Jirák za varhanního doprovodu Petra Sobotky) a kánon Přátelství, který vedl Martin Mikeš.

Sólově vystoupila paní Dana Fučíková, ředitelka ZUŠ Jihlava.

/31.12./

V roce 2021 se vzhledem k proticovidovým nařízením mohlo uskutečnit pouze 23 sborových zkoušek.