Čestní členové

Martin Pilz (A)
P. Gorazd František Krušina, OPraem.