Dětský pěvecký sbor Zvoneček česky  |  deutsch  |  english  |  español  |  français  |  italiano  216439 | PS Campanula Jihlava   Campanula Minor   www.jihlava.cz       Dětský pěvecký sbor ZVONEČEK   při Pěveckém sdružení Campanula Jihlava

vznikl z iniciativy Jany Jirákové v roce 1992 s cílem vytvořit systém pěvecké sborové výchovy od raného věku do dospělosti. Dnes je Zvoneček členěn podle věku zpěváčků na tři pěvecké sbory a sdružuje děti z Jihlavy a okolí.Přípravná oddělení Zvoneček I. a Zvoneček II.

pracují s dětmi od 5 do 7 a od 7 do 11 let.Koncertní sbor DPS Zvoneček Jihlava

nabízí starším a zkušenějším zpěvákům ve věku od 11 do 17 let možnost pěvecké přípravy mj. i pro působení ve velkém smíšeném sboru PS Campanula, účastí se pěveckých přehlídek a soutěží, koncertuje doma i v zahraničí.
základní informace  
sbormistři  
zkoušky  
koncerty a vystoupení  
historie  
kronika  
nábor dětí  
festival "Laudes liberorum"  
foto  
audio  
informace pro členy sboru  
kniha hostů  
kontakt  
odkazy  

Design Eva Bystrianská
© 2005 Martin Jirka